Värdeord & Stadgar

Vanligt Folk

Vi står för tydlighet och ansvar. Vi står för en kunskapsbaserad politik som är fri från gamla ideologier. Partiets initiala uppdrag är att få till stånd ett Nej till storskalig vindkraft i Köpings kommun med omnejd. Vi bedriver en öppen, inkluderande och faktabaserad politik för vi tror på delaktighet och kunskap.

En kommun med stora möjligheter.

Stora barrskogar och en varierad jordbruksbygd med betesmarker, produktivt jordbruk och skogsbruk. Sjöar och vattendrag avlöser varandra och sätter prägel på en säregen natur. Köpings kommun har en stor potential att bli en friluftskommun med många möjligheter till fiske, bad, och aktivitet i naturen.

Partiet ska aktivt jobba för att förhindra storskaliga etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv.

Här kan du läsa om våra värdeord:


Och här finns våra stadgar: